Cennik

W sezonie wysokim - 21.06.2024 do 25.08.2024 , Rajd WRC 27.06 - 30.06.2024 min. 3 doby

Domek 6 osobowy 690zł / doba*
minimum 5 dób

 

 

w sezonie niskim - 25.08.2024 do 29.09.2024

Domek 6 osobowy 590zł / doba*
minimum 3 doby  
   
   

Do dyspozycji w cenie pobytu:

rowery szosowe - w cenie pobytu,
Stół pingpongowy, świetlica, duży plac zabaw,

Internet - WiFi - gratis

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z naszych domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku Regulamin wynajmu domków letniskowych.

 

1 Wstępna rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie lub mailowo.

2. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji . Wpłata zaliczki stanowi równocześnie akceptację regulaminu

3. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 2. .Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką lub kartą płatniczą, pierwszego dnia pobytu .

 3. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

 4. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.

 5. Gość otrzymuje komplet kluczy z pilotem do bramy – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.

 6. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 12.

 7. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy najmu domku letniskowego w przypadku zmiany właściciela, wystąpienia przeszkód technicznych lub zniszczeń uniemożliwiających wynajęcie domku letniskowego. W takiej sytuacji zwróci Najemcy wpłaconą zaliczkę w całości, bez ponoszenia wszelkich skutków prawnych.

 8. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 18, wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu.

 9. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.

 10. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.

 11. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali.

 12. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

 13. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.

 14. W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów.

 15. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.

 16. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.

 17. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.

 18. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.

 19. Gospodarz zapewnia jedno bezpłatne miejsce parkingowe do każdego domku, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 20. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.

 21. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.

 22. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.

 23. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.

 24. Gospodarz oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (m. in. piaskownica, huśtawki, trampolina), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

 25. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.

 26. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji.

 27. Akceptujemy zwierzęta, pod warunkiem że są przyjazne dla otoczenia i nie sprawiają problemu, Właściciel pupila zobowiązuje się do sprzątania po zwierzęciu.

 28. W momencie wpłaty zaliczki, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

 29. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

  ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

 

TEREN CADETA JEST POD NADZOREM MONITORINGU.